Reklamuj swoją stronę | Usługi sprzątania | POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM
Regulamin

Regulamin katalogu biur nieruchomości i deweloperów

§ 1. Informacje ogólne

1. Właścicielem internetowego katalogu biura nieruchomości i deweloperzy jest sklep Fajny Sklepik NIP: 8331037490; REGON: 389501798.

2. Serwis ma charakter darmowy lub płatny w zależności od wyboru Użytkownika i jest ogólnodostępny. Właściciel nie pobiera opłat za                                 przeglądanie, oraz edycję danych.

3. Wpisy do katalogu mogą dodawać firmy związane z rynkiem nieruchomości w szczególności pośrednicy w obrocie nieruchomościami i deweloperzy.

4. Administracja nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za treść            zamieszczanych informacji, oraz treści wiadomości przesyłanych przez Użytkowników poprzez formularz kontaktowy. Jednakże dokłada wszelkich        starań, aby treści publikowane na łamach Internetowego Katalogu Firm nie łamały obowiązującego prawa.

§ 2. Dodawanie oferty

1. Wpis widoczny jest po wypełnieniu formularza na stronie https://biuranieruchomosci.eu/dodaj/

2. Informacje o firmie będą wyświetlane przez czas wybrany podczas dodawania wpisu.

3. Informacje o firmach mogą być wprowadzane wyłącznie przez ich właścicieli, lub osoby upoważnione do reprezentacji danej firmy.

§ 3. Usuwanie, oraz edycja danych

1. Edycji danych firmy można dokonać po wcześniejszym zalogowaniu się.

2. Każda firma na prawo do usunięcia swoich danych z bazy. Dane można usunąć po zalogowaniu się do serwisu.

§ 4. Reklama w serwisie

1. W celu wyÅ›wietlania reklam w trakcie PaÅ„stwa wizyty w naszej witrynie korzystamy z usÅ‚ug zewnÄ™trznych firm reklamowych. Firmy te mogÄ…                    wykorzystywać informacje (z wyÅ‚Ä…czeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) zwiÄ…zane z PaÅ„stwa wizytami w tej, oraz            innych witrynach do wyÅ›wietlania reklam towarów i usÅ‚ug, które mogÄ… PaÅ„stwa zainteresować.

§ 5. Postanowienia koÅ„cowe

1. Użytkownik uznaje, że caÅ‚ość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników, rozwiÄ…zania techniczne, oraz pozostaÅ‚e prawa                wÅ‚asnoÅ›ci intelektualnej zwiÄ…zane z usÅ‚ugami należą do serwisu.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania Å›wiadczenia lub uruchomienia nowych usÅ‚ug i wykorzystania w nich danych osobowych                              użytkowników.

3. Jakiekolwiek próby wÅ‚amania do serwisu, zÅ‚amania haseÅ‚ lub kodów, oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkuje                      konsekwencjami prawnymi.

4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z oÅ›wiadczeniem:

-  "Wyrażam zgodÄ™ na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostÄ™pnych na stronach serwisu, w       celach marketingowych"

- "Wyrażam zgodÄ™ na otrzymywanie informacji handlowych z Internetowego Katalogu Firm w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o                        Å›wiadczeniu usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ…".

5. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wczeÅ›niejszego informowania o tym Użytkowników - aktualna wersja regulaminu bÄ™dzie         każdorazowo dostÄ™pna na stronach internetowych serwisu pod adresem: https://biuranieruchomosci.eu/regulamin/

6. Regulamin niniejszy obowiÄ…zuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych serwisu.

Data publikacji 01.07.2023